พิธีถวายราชสดุดีำเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

โรงเรียนแจงร้อนวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ชุดแฟชั่นประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้โดยมีท่านผู้อำนวยการปรีชา ชูเชิด เป็นประธานในงาน และคณะครูนักเรียน ร่วมเข้าชม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 8.20 - 10.10 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิต รัตนศิลปกร กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมอาทิ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการโครงงานนักเรียน กิจกรรมตอบคำถาม เรียงความ และการแสดง sci show โดยนักเรียนต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน รายละเอียดเพิ่มเติม https://plus.google.com/u/0/photos/116642215062092867732/albums/5912592232164422273

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th