ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร       ถวายพานพุ่มทองและเงิน  จุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  วันที่  28  กรกฎาคม  2556

นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ นำคณะครู นักเรียน จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดสระเกศ วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖   [ชมภาพข่าว]

โรงเรียนวัดสระเกศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบคะแนนผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๖   [ชมภาพข่าว]   

ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร       ถวายพานพุ่มทองและเงิน  จุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  วันที่  28  กรกฎาคม  2556

ผู้อำนวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหาร  คณะครู  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนนักเรียนเก่า  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๖ กค. ๕๖  (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]