ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน

          ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขา ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th