ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คนสวน

     ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คนสวน จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกฯ สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ ชั้น 2

อาคารสวนกุหลาบรำลึก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th