ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูฟิสิกส์

รายละเอียดการรับสมัคร

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th