ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

                ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th