โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ  จำนวน  1  อัตรา  (ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท)
2. มีคุณสมบัติตามรายละเอียดในประกาศ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
        ยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

enlightenedอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                         

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]