โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ประกาศรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สำนักงาน
จำนวน  ๔  อัตรา    
อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๑๕,๐๐๐  บาท

๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๔. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเอกสาร และวัน เวลา ในการสอบ
คลิกอ่านรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]