โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาคหกรรม   จำนวน   1   อัตรา

คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง  
        - ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
        - อัตราว่าง  1  อัตรา
        - ค่าตอบแทน  15,000 บาท/เดือน
        - ระยะเวลาจ้าง  6 เดือน

2. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
          เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 02-4570505  

mailอ่านรายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม และเอกสารที่ใช้สมัคร


enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]