โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน   ๑   อัตรา

คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
๑. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
      - ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
      - อัตราว่าง  ๑  อัตรา
      - ค่าตอบแทน  ๑๕,๐๐๐  บาท/เดือน
      - ระยะเวลาจ้าง  ๖  เดือน


๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
          ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร ๐๒-๔๕๗๐๕๐๕

mailอ่านรายละเอียด เอกสารเพิ่มเติมและเอกสารที่ใช้สมัคร


enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]