โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน   ๑   อัตรา

 

mailอ่านรายละเอียด เอกสารเพิ่มเติมและเอกสารที่ใช้สมัคร


enlightenedประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th