ประกาศโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์

จำนวน ๑ อัตรา   ค่าตอบแทน  เดือนละ 15,000 บาท

คลิกดูรายละเอียดการสมัครและเอกสาร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]