ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
🌐 https://www.samsenwit.ac.th/22080.html

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
🟡 วิชาภาษาไทย          จำนวน 2 อัตรา
🟡 วิชาสังคมศึกษาฯ      จำนวน 1 อัตรา
🟡 วิชาแนะแนว            จำนวน 1 อัตรา
🟡 วิชาการงานอาชีพ     จำนวน 1 อัตรา
🟡 วิชาศิลปศึกษา         จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เวลา 08.30-15.00 น.
ในวันราชการ ณ โครงการ English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โทร. 02-3571141 - 2
🔗ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]