🚩 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
🌐 https://www.samsenwit.ac.th/22253.html

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
เวลา 08.30-15.00 น. ในวันราชการ
ณ โครงการ English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โทร. 02-3571141 - 2

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]