ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลออนไลน์ เพื่อแจ้งข้อราชการ  ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งกำกับ ติดตามตามการดำเนินการ ความก้าวหน้า โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ซูม(Zoom Meeting)  เมื่อวันอังคารที่ 20  กรกฎาคม 2564 ณ สพม.กท 1(พญาไท) 

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/BCjfPQ3Wr8pR7RjZ6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3999502656827543/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th