- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

- ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ยกเลิก สำหรับที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ให้เปลี่ยนใหม่ ตามประกาศฉบับนี้แทน)

- ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ยกเลิก สำหรับที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ให้เปลี่ยนใหม่ ตามประกาศฉบับนี้แทน)

- แผนที่การเดินทางมายังสถานที่รับสมัคร

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02-410-2044 ต่อ 403-406

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]