- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง แก้ไขใบสมัครรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ยกเลิก ให้ใช้ใบสมัคร ตามประกาศฉบับนี้แทน)

- ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ยกเลิก ให้ใช้ใบสมัคร ตามประกาศฉบับนี้แทน)

- ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ยกเลิก ให้ใช้ใบสมัคร ตามประกาศฉบับนี้แทน)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]