นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ สนามศุภชลาศัย โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าว อาเศียรวาทและกล่าวรายงานในโอกาสที่พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิด นิทรรศการ “เปิดประตูสู่อาเซียน เปิดโรงเรียนสู่สากล” สุวรรณพลับพลา 2013 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นิทรรศการ “เปิดประตูสู่อาเซียน เปิดโรงเรียนสู่สากล” สุวรรณพลับพลา 2013 จัดโดยโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เพื่อเผยแพร่ผลงาน นำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์...

  ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในฐานะผู้แทนจากภูมิภาคนครหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุว้ฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวินัย...

นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมการเดินการกุศล “รวมใจเทิดไท้องค์ชราชัน โพธิสารสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่  27 มกราคม 2556  ณ บริเวณปริมณฑลรอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อแสดงความจงรักภักดี “ร้อยรักสามัคคี ร้อยความดีถวายในหลวง”จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556” ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์(NBT) โดยมีดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดร.จำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา คุณวัชวินทร์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล...

ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์สังคมไทย”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก (การกีฬาแห่งประเทศไทย) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีการฝึกปฏิบัติฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชน และกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]