ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556  ณ สนามสอบ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียน...

ดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รับโล่การจัดนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลดีเด่น จากดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556  วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2มีนาคม 2556 ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เยี่ยมชมบูทนิทรรศการและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด ในงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี...

นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1 สืบเนื่องจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 "โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ฮอล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และมีนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 และชมนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 9 และผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยายกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน สำหรับนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]