สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไชยฉิมพลี โดยมีการติดตามผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 1 ซึ่งมีนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.1 ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 โดยมีสมาชิกรัฐสภา บุคลากรของรัฐสภา และประชาชน ร่วมในกิจกรรม ด้วยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 โดยรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556  โดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ตามที่ ก.ค.ศ. มีนโยบายที่จะพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) จัด การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุม พญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]