prev
next

วันที่ 12 ธ.ค. 2561, 09:36 น.
ขอให้โรงเรียนในสังกัด เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Conference) การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา   ที่โรงเรียนของตนเอง เพื่อทราบนโยบายและแนวทางการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ในวันพุธที่  12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561, 14:05 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 07 ธ.ค. 2561, 15:11 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง หากประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถส่งใบสมัครไปที่ มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 (ดาวน์โหลดรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 7926527 หรือ 0652100707
วันที่ 30 พ.ย. 2561, 09:04 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี ( ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 29 พ.ย. 2561, 16:01 น.
ขอเรียนเชิญโรงเรียนวัดราชาธวาส, ปัญญาวรคุณ, วัดพุทธบูชา และศึกษานารีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อนที่แสนดีในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี ติดต่อนางธัญหทัย จันทะโยธา โทร. 09 9260 8111 หรือโทร 0 2245 8900 ต่อ 70373

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 197 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th