ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ และอาคารแฟลต 2 ชั้น โรงเรียนศึกษานารี ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th