ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ครั้งที่ 3) เรื่อง การขายทอดตลาด อาคารอเนกประสงค์และอาคารแฟลต 2 ชั้น ของโรงเรียนศึกษานารี ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th