เชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟแเรนซ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน 2 กลุ่ม คือ
1. โรงเรียนที่มีนักเรียน มากกว่า 120 คน และจัดการสอน DLTV ตอบข้อมูลที่ http://210.246.188.59/dltv1/ โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก
2. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับงบฯและอุปกรณ์ ปีงบ 57 ฟังนโยบายและตอบแบบประเมินที่  http://210.246.188.59/dltv2/ โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก
โรงเรียนดังกล่าว สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.-16.30 น.ทางช่องทางดังนี้
1. http://www.obectv.tv
2. https://www.youtube.com/obectvonline
3. https://facebook.com/obectvonline

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th