สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก ๖๐ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th