ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ตามประกาศนี้ เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง(ระดับประเทศ) ในวันเสาร์ที่  2  มีนาคม  2562 ณ สนามสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th