ด่วนที่สุด  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความเห็นคณะกรรมการ สถานศึกษาในการย้ายครูฯ  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 04231/ว 1241 ลว  27 กพ. 62 (ให้ติดต่อรับเอกสารที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ขั้น 2 สพม.1 (บางแวก)

 1.  ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 2.  ร.ร.วัดราชบพิธ
 3.  ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
 4.  ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
 5.  ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
 6.  ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย
 7.  ร.ร.ทวีธาภิเศก
 8.  ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม
 9.  ร.ร.มัธยมวัดนายโรง
 10. ร.ร.วัดบวรมงคล
 11. ร.ร.สตรีวัดระฆัง
 12. ร.ร.มหรรณพาราม
 13. ร.ร.ศึกษานารี
 14. ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง
 15. ร.ร.บางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
 16. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 17. ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 18. ร.ร.มัธยมวัดสิงห์
 19. ร.ร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
 20. ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม
 21. ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคมลาภิเษก
 22. ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th