เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เข้าร่วมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนกาสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น.

ไฟล์แนบ 1

ไฟล์แนบ 2

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th