ขอให้ทุกโรงเรียนมารับคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน พ.ศ.2562 ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา(บางแวก)ชั้น3

ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th