ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" หากโรงเรียนสนใจ สามารถส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน และคุณครู 1 คน  โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่ 02-504-4826 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-503-3333 ต่อ 236 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th