การชมการแสดงละครเพลง His Life-The Musical รอบนักเรียน
สพม.1 ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนจัดนักเรียน เข้าชมละครเพลง His Life-The Musical รอบนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์(หนังสือที่ ศธ.04231/3912 ลว. 19 มิ.ย. 62 และหนังสือที่ ศธ.04231/4970 ลว. 9 ส.ค. 62)  โดยกลุ่มที่ 1/2/3 จัดนักเรียนโรงละ 45 คน เข้าชมละครเพลง รอบเวลา 10.30 น. และกลุ่มที่ 4/5/6 จัดนักเรียนโรงละ 34 คน เข้าชมละครเพลง รอบเวลา 14.00 น (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th