การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดส่งแบบคำขอรับการประเมิน และผลงานภายในวันที่ 16 ก.ย.62 

ดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้

1.(ดาวน์โหลดระเบียบศธ.) 

2. (หลักเกณฑ์และแนวทาง) 

3. (ประกาศ สพฐ.2562) 

4. (แบบประเมินนักเรียน)

5. (แบบประเมินสถานศึกษา)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th