ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี  พ.ศ. 2563 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) (ดาวน์โหลดรายละเอียด) (ประกาศ)

การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่  http://obecimso.net/web63/index.php

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th