สพม.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 โดยส่งใบสมัครมายังสถาบันภาษาอังกฤษ English.Institute.OBEC@gmail.com ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th