สพม.1 แจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) รายชื่อโรงเรียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดำเนินการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โดยบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://202.29.172.246/obec_ep ให้แล้วเสร็จในวันที่ 7 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th