ประชาสัมพันธ์การสมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และเข้าค่ายหัวแหลม 2020 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-26 เมษายน 2563 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th