สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ศูนย์สอบที่ 24) จะดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  รอบระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอาทิตย์ที่  1 มีนาคม 2563

ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชาธิวาส ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา 08.30 น. เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทั้งนี้โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำรถมาจอดบริเวณภายในโรงเรียน (ดาวน์โหลดประกาศ)  (แผนผังสนามสอบ)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th