ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัลได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เสนอประวัติและผลงานผ่านสถานศึกษา ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th