ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ได้แก่  1. รางวัลคุรุสภา  2.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 3.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น4.รางวัลคุรุสดุดี   

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด    

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th