สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดรับสมัครคัดเลือกครู และโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการสึกษา 2563 (ปีที่ 5)  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

คลิ๊กเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th