ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2563) เพื่อมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถคลิ๊กเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th