สพม.1 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13  ให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยกรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ สำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ถึง สพฐ.โดยตรง ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563  

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th