ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคักเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น  ในสถาบันการบินพลเรือน  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th