ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 2 สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอนได้ โดยรับสมัครจำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 18 ธันวาคม 2563 ครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง QR CODE  รายละเอียดดังแนบ  หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร. 0 6459 1222

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th