ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมด้านผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมทราบ 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th