ประชาสัมพันธ์การเสนอทุนให้แก่ครูที่สอนเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2021” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน โดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม ๒๕๖๔ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th