วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยบุคลากรที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http://www.rcim.in.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร ๐๙๒-๔๔๒-๘๐๐๐ 

คลิกเพื่อดูรายรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th