ประกาศ สพม.กท.1 เรื่องการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลดประกาศ)  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.sesao1.go.th/

ให้นักเรียนปริ้นประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ บัญชีแนบท้าย หน้าที่มีรายชื่อของตนเอง แนบไปพร้อมกับหลักฐานการมอบตัวด้วย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th