สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและครูระดับมัธยมศึกษาในสังกัด ที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติ หากสนใจสามารถเข้าอบรม จัดทำโครงการอบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Transforming Digital Delivery of ELICOS in Thailand : Learning from Australia โดยสมัครผ่านระบบ Google form ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th