ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย นั้น  บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564  

คลิีกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th